Petr

Dětský den

1. června od 14 hodin se konal Dětský den. Počasí se vydařilo, byla výborná točena zmrzlina, občerstvení a hlavně spousta disciplín a zábavy.

Pálení čarodějnic

30. 4. jsme poprvé na novém místě zapálili oheň a pálili čarodějnici. Poprvé jsme také vyzkoušeli novou zastřešenou osvětlenou terasu se stoly a lavicemi.

Posvícenská zábava

V sobotu 20. října od 20 hodin v hostinci U Cihelků proběhla Posvícenská zábava. Hrála živá hudba, na parketu se tančilo a k zábavě přispěla i bohatá tombola.